Propozice

rozhodčí: Antonín Grygar


Program: 

agility / zkoušky / jumping

• 7:00 - 7:45 prezence

• 7:45 zahájení a prohlídka trati

• 8:00 start prvního závodníka


_______________________________________________________________________________________

Startovné:

400,-       1. pes

350,-        2. a další pes

+100,-       nečlen KAČR

Přihlášky a platba

• přihláška přes https://kacr.info/competitions/3265

• platba bankovním převodem na účet 2901402049/2010, variabilní symbol 08052020. Do zprávy příjemce uveďte své PŘÍJMENÍ a JMÉNO. Přednost mají zaplacené přihlášky.

Uzávěrka přihlášek:

7. 5. 2020 nebo při naplnění kapacity 


Podmínky účasti:

 • Zúčastnit se mohou psi všech plemen s průkazem původu (dále jen PP) nebo bez něj.

 • Věk psa musí být 18 měsíců nebo více v den konání soutěže.

 • ­Psi musí mít platný očkovací průkaz nebo pas s platnou vakcinací proti vzteklině, psince, infekční hepatitidě a leptospiróze.

 • ­Hárání feny musí závodník oznámit před zahájením závodu pořadateli. Nesplní-li závodník tuto povinnost, může být ze závodu vyloučen. Pořadatel může určit místo pro háravé feny a rozhodnout o pořadí startu háravých fen.

 • ­Závodníci musí mít vystavený výkonnostní průkaz, který při prezenci předloží organizátorovi závodu.

 • Po celou dobu konání závodu musí být chování závodníků v souladu s právními předpisy upravující ochranu zvířat, zejména zákonem na ochranu zvířat proti týrání.

 • Závodníci i návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatele a dodržovat provozní řád cvičiště.

 • Účastnit se nesmí:

  • březí feny a feny do 3 měsíců od porodu

  • psi, kteří jsou viditelně nemocní nebo zranění;

  • psi s veterinárním zákrokem, který není v souladu se zákonem na ochranu zvířat.

  • psi, kteří nesplnili veterinární podmínky dané pořadatelem

 • ­Psovod je odpovědný za škody způsobené psem a je povinen dodržovat pokyny pořadatelů.

 • ­Zaplacením startovného a účastí na závodech závodník vyjadřuje souhlas se zveřejněním výsledků a fotografií z akce.

 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic a programu závodů.


chci na závod...


Sponzoři závodů

Děkujeme sponzorům, kteří nám věnovali krásné ceny a tím nám pomáhají uskutečnit pohodové závody.


foto © Patrik Žák, www.zakpatrik.cz 

A kdo neví kudy k nám...